Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικές πληροφορίες

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.Kafesbarista.gr μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή σύμφωνα με τον Νόμο αριθ. 102/2014 Συντ. για την Προστασία των Καταναλωτών σε σχέση με την Πώληση Αγαθών ή την Παροχή Υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Ο πωλητής είναι NajTrade sro, Húskova 31, 040 23 Košice, Σλοβακία. ΑΦΜ 50590502, ΑΦΜ 2120382396, ΑΦΜ: SK2120382396. Αριθμός τηλεφώνου. +421 944 750 100, e-mail: info@Kafesbarista.gr Εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Košice I, Section Sro, αρ. αρχείου. 40217 / V.

Ο Αγοραστής είναι καταναλωτής, δηλαδή φυσικό πρόσωπο που κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης καταναλωτή δεν ενεργεί κατά την άσκηση του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του. Οι αγορές από επιχειρηματίες διέπονται από τον Εμπορικό Κώδικα αρ. 513/1991 Συντ.

Η εποπτική αρχή για την προστασία των καταναλωτών είναι η Επιθεώρηση SOI για την περιφέρεια Košice, Vrátna αρ. 3, 043 79 Košice 1.

Διεύθυνση επιστροφής:

Packeta International
94215179 - kafesbarista.gr
Geniki Taxydromiki hub Thessaloniki
Esoteriki Periferiaki (Internal Ring Road) Thesi Dialogis OSE -
Parodos Sof.Venizelou
54628 Thessaloniki

2. Παραγγελία και σύμβαση

Η αποστολή ολοκληρωμένης παραγγελίας από τον Αγοραστή θεωρείται πρόταση για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, με βάση την προσφορά του Πωλητή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η σύμβαση συνάπτεται όταν ο πωλητής επιβεβαιώσει την παραγγελία.

3. Τιμές προϊόντων

Όλες οι τιμές των προϊόντων στο e-shop είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. Ο πωλητής είναι υπόχρεος ΦΠΑ. Η τιμή του προϊόντος δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, αυτά αναγράφονται εδώ https://www.Kafesbarista.gr/shipping.html και στο καλάθι αγορών πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, όπου ο Αγοραστής μπορεί επίσης να δει τη συνολική τιμή της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης τα έξοδα αποστολής.

Όλες οι προσφορές και οι ειδικές τιμές που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ισχύουν έως ότου εξαντληθούν τα αναγραφόμενα προϊόντα.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή δεν έχει συναφθεί, ιδίως στην περίπτωση που ο Αγοραστής παραγγέλνει αγαθά σε τιμή που έχει δημοσιευθεί κατά λάθος ως αποτέλεσμα λάθους του Πωλητή εσωτερικό σύστημα πληροφοριών ή σφάλμα που έγινε από υπάλληλο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ακόμη και αφού ο Αγοραστής λάβει ένα e-mail που επιβεβαιώνει την παραγγελία του, για το οποίο ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή. Παραδείγματα για το πότε μπορεί να εμφανιστεί μια εσφαλμένα δημοσιευμένη τιμή περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • η τιμή των αγαθών είναι εσφαλμένη με την πρώτη ματιά (π.χ. δεν λαμβάνει υπόψη την τιμή αγοράς ή τη συνήθη τιμή των αγαθών),
  • η τιμή των αγαθών λείπει ή έχει ένα ή περισσότερα επιπλέον ψηφία,
  • η έκπτωση στα εμπορεύματα είναι μεγαλύτερη από 50%.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για το εάν τα αγαθά έχουν όντως έκπτωση ή εάν υπάρχει προφανές λάθος στην τιμή των αγαθών, ο Αγοραστής υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον Πωλητή και να επαληθεύσει τις πληροφορίες ως προς την ορθότητα της τιμής.

4. Πληρωμή για τα αγαθά

Ο πωλητής αποδέχεται την πληρωμή για τα παραγγελθέντα αγαθά με τους τρόπους που καθορίζονται στη σελίδα https://www.Kafesbarista.gr/shipping.html

Μέρος της παραγγελίας που τοποθετείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλει στον Πωλητή το αντίτιμο των παραγγελθέντων προϊόντων.

5. Η παράδοση αγαθών

Ο τυπικός χρόνος παράδοσης εξαρτάται από κάθε χώρα (αλλά συνήθως είναι έως 5 εργάσιμες ημέρες). Εάν αλλάξει ο χρόνος παράδοσης, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή μετά την παραλαβή της παραγγελίας. Σε περίπτωση προκαταβολής, ο Πωλητής θα στείλει τα αγαθά μόνο αφού πιστωθεί η πληρωμή στον λογαριασμό του Πωλητή.

Τα αγαθά θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από τον Αγοραστή τη στιγμή που ο Αγοραστής ή τρίτο μέρος (εκτός από τον μεταφορέα) που ορίζεται από τον Αγοραστή αποδέχεται όλα τα μέρη των παραγγελθέντων αγαθών ή, εάν (α) τα αγαθά που παραγγέλθηκαν από ο Αγοραστής σε μία παραγγελία παραδίδονται χωριστά, τη στιγμή της αποδοχής του τελευταίου αντικειμένου που παραδόθηκε. (β) η παράδοση γίνεται σε πολλά μέρη ή τεμάχια, τη στιγμή της παραλαβής του τελευταίου παραδοθέντος εξαρτήματος ή τεμαχίου· (γ) τα αγαθά παραδίδονται επανειλημμένα για καθορισμένο χρονικό διάστημα, τη στιγμή της αποδοχής των πρώτων αγαθών από την παραγγελία.

6. Οδηγίες παραπόνων

Ο Πωλητής ευθύνεται για ελαττώματα των προϊόντων όταν παραδίδονται στον Αγοραστή. Δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση ή τη φθορά. Σε περίπτωση αγαθών που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, ο πωλητής δεν ευθύνεται για το ελάττωμα για το οποίο διαπραγματεύτηκε τη χαμηλότερη τιμή. Εάν τα εμπορεύματα δεν είναι φθαρτά ή χρησιμοποιημένα, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για ελαττώματα που προκύπτουν μετά την παραλαβή των αγαθών εντός της περιόδου εγγύησης (εγγύηση).

Η περίοδος εγγύησης για τα νέα προϊόντα είναι 24 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία αποδοχής των εμπορευμάτων από τον Αγοραστή. Η περίοδος εγγύησης για μεταχειρισμένα προϊόντα είναι 12 μήνες. Εάν στο πωλούμενο αντικείμενο, στη συσκευασία ή στις οδηγίες του αναφέρεται περίοδος χρήσης, η περίοδος εγγύησης δεν λήγει πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου.

Το πιστοποιητικό εγγύησης εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή. Η απόδειξη αγοράς είναι επαρκής για την υποβολή αξίωσης.

Εάν τα εμπορεύματα έχουν κάποιο ελάττωμα που μπορεί να επισκευαστεί, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επισκευή του δωρεάν, έγκαιρα και με ακρίβεια. Ο Πωλητής θα αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ωστόσο, ο Αγοραστής δεν πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το προϊόν στο οποίο βρέθηκε το ελάττωμα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ελάττωμα μετά την αγορά, το ελάττωμα πρέπει να αναφέρεται αμέσως μετά την ανακάλυψη και το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Μόλις λήξει η περίοδος εγγύησης, λήγει και το δικαίωμα υποβολής αξίωσης.

Η φθορά που είναι εγγενής σε ένα συγκεκριμένο υλικό ή χρήση δεν θεωρείται ελάττωμα. Εάν η φύση του πωλούμενου αντικειμένου είναι τέτοια που η διάρκεια ζωής του είναι μικρότερη από την περίοδο εγγύησης και εάν το είδος έχει συνήθως φθαρεί από regular χρήση πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης, αυτό δεν θα θεωρείται ελάττωμα.

Αντί να αποκαταστήσει το ελάττωμα, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση των αγαθών ή, εάν το ελάττωμα επηρεάζει μόνο μέρος των αγαθών, την αντικατάσταση αυτού του εξαρτήματος, υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος σε σχέση με την τιμή των αγαθών ή τη σοβαρότητα του ελαττώματος. Αντί να διορθώσει το ελάττωμα, ο Πωλητής μπορεί πάντα να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με ένα μη ελαττωματικό προϊόν, εκτός εάν αυτό προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στον Αγοραστή. Εάν το ελάττωμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί και εμποδίζει το προϊόν να χρησιμοποιηθεί ως προϊόν χωρίς ελαττώματα, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει το προϊόν ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο Αγοραστής θα έχει τα ίδια δικαιώματα σε περίπτωση ελαττωμάτων που μπορούν να επισκευαστούν, αλλά όταν ο Αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά τα αγαθά λόγω της επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή στην περίπτωση μεγάλου αριθμού ελαττωμάτων. Σε περίπτωση άλλων ανεπανόρθωτων ελαττωμάτων, ο Αγοραστής δικαιούται εύλογη έκπτωση στην τιμή των αγαθών.

Ο Πωλητής ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευθύνη για ελαττώματα στη διεύθυνση NajTrade sro, Hroncova 1, 040 01 Košice. Ωστόσο, εάν το έγγραφο της εγγύησης αναφέρει ότι η υπηρεσία εγγύησης είναι πιο κοντά στον Πωλητή ή στον Αγοραστή, ο Αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμα επισκευής του προϊόντος στο σέρβις εγγύησης. Η υπηρεσία εγγύησης υποχρεούται να επισκευάσει το προϊόν το αργότερο εντός 30 ημερών.

Σε περίπτωση αντικατάστασης, η περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παράδοση του νέου είδους. Το ίδιο ισχύει αν έχει αντικατασταθεί το εξάρτημα που καλύπτεται από την εγγύηση.

Διακανονισμός της αξίωσης σημαίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξίωσης με παράδοση του επισκευασμένου προϊόντος, αντικατάσταση του προϊόντος, επιστροφή της τιμής αγοράς του προϊόντος, πληρωμή εύλογης έκπτωσης στην τιμή του προϊόντος, γραπτή αίτηση αποδοχής ή δικαιολογημένη απόρριψη.

Όταν υποβάλλεται καταγγελία, ο πωλητής καθορίζει τη μέθοδο διεκπεραίωσης της καταγγελίας αμέσως ή, σε περίπλοκες περιπτώσεις, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως όταν γίνεται πολύπλοκη τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του απαιτείται το προϊόν ή η υπηρεσία. Αφού καθοριστεί ο τρόπος χειρισμού της καταγγελίας, η καταγγελία διευθετείται αμέσως ή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, αργότερα, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να ανταλλάξει το προϊόν με ένα νέο.

Εάν ο Αγοραστής έχει υποβάλει αξίωση για το Προϊόν εντός των πρώτων 12 μηνών από την αγορά, ο πωλητής μπορεί να διευθετήσει την αξίωση απορρίπτοντάς την μόνο βάσει έκθεσης εμπειρογνώμονα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της έκθεσης εμπειρογνώμονα, και δεν απαιτεί την Ο αγοραστής να πληρώσει τα έξοδα της έκθεσης εμπειρογνώμονα ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της έκθεσης του πραγματογνώμονα. Ο Πωλητής υποχρεούται να παράσχει στον Αγοραστή αντίγραφο της πραγματογνωμοσύνης που δικαιολογεί την απόρριψη της αξίωσης το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αξίωσης. Εάν ο Αγοραστής υποβάλει αξίωση προϊόντος μετά από 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς και ο Πωλητής απορρίψει την αξίωση, ο Πωλητής θα υποδείξει στην απόδειξη αξίωσης σε ποιον μπορεί να στείλει το προϊόν για αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων. Εάν το προϊόν αποσταλεί στο καθορισμένο πρόσωπο για πραγματογνωμοσύνη, το κόστος της πραγματογνωμοσύνης και όλα τα άλλα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον πωλητή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της γνωμάτευσης. Εάν ο Αγοραστής αποδείξει ότι ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για το ελάττωμα μέσω αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει νέα καταγγελία. η περίοδος εγγύησης δεν λήγει κατά την αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων. Ο Πωλητής υποχρεούται να αποζημιώσει τον Αγοραστή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της ανανέωσης της αξίωσης για όλα τα έξοδα που προέκυψαν για την έκθεση του πραγματογνώμονα, καθώς και για όλα τα σχετικά έξοδα που εύλογα πραγματοποιήθηκαν. Μια διεκδικημένη αξίωση δεν μπορεί να απορριφθεί.

Ο Πωλητής υποχρεούται να παράσχει στον Αγοραστή επιβεβαίωση της αξίωσης. Εάν το παράπονο υποβάλλεται μέσω e-mail, ο Πωλητής υποχρεούται να στείλει αμέσως στον Αγοραστή την απόδειξη της καταγγελίας. εάν δεν είναι δυνατή η άμεση αποστολή της απόδειξης, πρέπει να αποσταλεί αμέσως και το αργότερο μαζί με την απόδειξη του χειρισμού της καταγγελίας· η επιβεβαίωση της καταγγελίας δεν χρειάζεται να σταλεί εάν ο Αγοραστής μπορεί να αποδείξει το παράπονο διαφορετικά.

7. Επιστροφή των προϊόντων – Υπαναχώρηση από το συμβόλαιο χωρίς λόγο

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο. Μόνο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.

Τα εμπορεύματα θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από τον Αγοραστή τη στιγμή που ο Αγοραστής ή τρίτο μέρος (εκτός από τον μεταφορέα) που ορίζεται από τον Αγοραστή αποδέχεται όλα τα μέρη των αγαθών που παραγγέλθηκαν ή, εάν (α) τα αγαθά που παραγγέλθηκαν από ο Αγοραστής σε μία παραγγελία παραδίδονται χωριστά, τη στιγμή της αποδοχής του τελευταίου αντικειμένου που παραδόθηκε. (β) η παράδοση γίνεται σε πολλά μέρη ή τεμάχια, τη στιγμή της παραλαβής του τελευταίου παραδοθέντος εξαρτήματος ή τεμαχίου· (γ) τα εμπορεύματα παραδίδονται επανειλημμένα για μια καθορισμένη περίοδο, τη στιγμή της αποδοχής των πρώτων αγαθών από την παραγγελία.

Ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για την παράδοση των αγαθών πριν από την έναρξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Ο Αγοραστής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση όταν:

  • η πώληση αγαθών πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή, προϊόντα προσαρμοσμένα στα μέτρα σας ή προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ρητά για έναν καταναλωτή,
  • οι πωλήσεις αγαθών υπόκεινται σε ταχεία φθορά ή φθορά,
  • τα εμπορεύματα πωλούνται σε προστατευτικό δοχείο το οποίο δεν πρέπει να επιστραφεί για λόγους υγείας ή υγιεινής και όπου το προστατευτικό δοχείο έχει σπάσει μετά την παράδοση (π.χ. καπάκια που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα),
  • η πώληση αγαθών, από τη φύση τους, μπορεί να αναμειγνύεται άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση.

Ο Αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο (π.χ. μέσω e-mail) ή υποβάλλοντας μια συμπληρωμένη φόρμα διαθέσιμη εδώ.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί επίσης να ασκηθεί με την αποστολή ειδοποίησης υπαναχώρησης την τελευταία ημέρα της περιόδου των 14 ημερών.

Ο Πωλητής, εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ακύρωσης, θα επιστρέψει στον Αγοραστή όλες τις πληρωμές που έλαβε ο Πωλητής βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, παράδοσης και αποστολής και άλλα έξοδα και χρεώσεις. Ο Πωλητής θα αποζημιώσει τον Αγοραστή με τον ίδιο τρόπο που ο Αγοραστής πραγματοποίησε την πληρωμή. Ο Αγοραστής μπορεί να συμφωνήσει με τον Πωλητή για άλλη μέθοδο αποζημίωσης.

Ο Πωλητής δεν υποχρεούται να πληρώσει πρόσθετα έξοδα στον Αγοραστή εάν ο Αγοραστής έχει επιλέξει ρητά μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής. Το πρόσθετο κόστος είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους παράδοσης που επιλέγει ο Αγοραστής και του κόστους της φθηνότερης τυπικής μεθόδου παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής.

Σε περίπτωση ακύρωσης, ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την πληρωμή στον Αγοραστή έως ότου παραδοθούν τα αγαθά στον Αγοραστή ή έως ότου ο Αγοραστής αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν σταλεί στον Πωλητή, εκτός εάν ο Πωλητής προτείνει να συλλέγονται από τον ίδιο τον Αγοραστή ή από άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά ή να τα παραδώσει στον Πωλητή ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον πωλητή για παραλαβή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί για μεταφορά το αργότερο την τελευταία ημέρα της περιόδου. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί για μεταφορά το αργότερο την τελευταία ημέρα της εν λόγω περιόδου.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα επιστροφής των αγαθών στον Πωλητή ή στο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή να παραλάβει τα αγαθά και τα έξοδα επιστροφής των αγαθών που, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν από Θέση.
Ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό των αγαθών πέραν του αναγκαίου για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων.

Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τη λειτουργικότητα των αγαθών μετά την παράδοση, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αγαθά εάν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προκειμένου να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα των αγαθών, ο καταναλωτής θα πρέπει να χειρίζεται και να ελέγχει τα αγαθά μόνο με τον ίδιο τρόπο που θα του επιτρεπόταν σε ένα κανονικό κατάστημα. Ο Αγοραστής υποχρεούται να χειρίζεται και να επιθεωρεί τα προϊόντα με προσοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.

8. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Ο Αγοραστής - Καταναλωτής - έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πωλητή για επανόρθωση (π.χ. μέσω e-mail) εάν δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που ο Πωλητής χειρίστηκε την απαίτησή του ή εάν πιστεύει ότι ο πωλητής παραβίασε τα καταναλωτικά του δικαιώματα. Εάν ο Πωλητής αρνηθεί να απαντήσει σε αυτό το αίτημα ή δεν απαντήσει εντός 30 ημερών από την αποστολή του, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε ένα όργανο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (όργανο ADR) σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 391/2015 Συντ. Οι φορείς ΕΕΔ είναι ιδρύματα και εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το Άρθρο 3 του νόμου αριθ. 391/2015 Συντ. Ο κατάλογος των φορέων ΕΕΔ διατίθεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας. www.mhsr.sk . Ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει αίτηση με τον τρόπο που ορίζεται στην Ενότητα 12 του νόμου αριθ. 391/2015 Συντ.

Ο Καταναλωτής μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία μέσω της Πλατφόρμας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR, που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από Καταναλωτή - φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης καταναλωτή, δεν ενεργεί στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης, του επαγγέλματος ή της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών αφορά μόνο διαφορές μεταξύ του Καταναλωτή και του Πωλητή που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη σύμβαση Καταναλωτή. Η ΕΕΔ ισχύει μόνο για συμβάσεις εξ αποστάσεως. Η ΕΕΔ δεν εφαρμόζεται σε διαφορές όπου η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ. Ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή να καταβάλει τέλος για την έναρξη διαδικασίας ΕΕΔ έως 5 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η χρήση τους για την εκτέλεση της σύμβασης καταναλωτή που ο Πωλητής συνάπτει με τον Αγοραστή υποβάλλοντας μια παραγγελία σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτή η σύμβαση καταναλωτή αποτελεί επίσης τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων του Αγοραστή. Η παροχή των δεδομένων του Αγοραστή αποτελεί συμβατική απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης. Η παροχή προσωπικών δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Η μη παροχή στον Πωλητή με όλες τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία σύναψης της σύμβασης αγοράς.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Πωλητής ενεργεί σύμφωνα με τον Νόμο 18/2018 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη σύμβασης καταναλωτή.

Ο Πωλητής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή σε regular βάση.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή θα αποθηκευτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Πωλητή για δέκα χρόνια.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ενημερώνει τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική λειτουργία στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην περιοχή πελατών, μετά τη σύνδεση ή σε άλλη μορφή (μέσω e-mail, γραπτώς).

Για τη σύμβαση καταναλωτή, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους - εταιρείες ταχυμεταφορών και στην εταιρεία που επεξεργάζεται λογιστικά έγγραφα.

Δεν θα αποκαλυφθούν προσωπικά στοιχεία για τον αγοραστή.

Ο Πωλητής μπορεί να παρέχει τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη (στο βαθμό: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη Heureka Shopping sro για τον αποκλειστικό σκοπό του προγράμματος "Επαληθεύτηκε από τον πελάτη", προκειμένου να λάβει σχόλια από τον αγοραστή σχετικά με την αγορά που έγινε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πωλητή κατάστημα.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από τον Πωλητή για το ποια από τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, καθώς και στον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, στις κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, στους οποίους διατίθενται προσωπικά δεδομένα, στη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, εάν λαμβάνονται αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

Η πρώτη παροχή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων στον Αγοραστή είναι δωρεάν. Η επανειλημμένη παροχή των προσωπικών δεδομένων που ζητούνται από τον Αγοραστή θα χρεωθεί ως τέλος διαχείρισης 5 €.

Ο Αγοραστής μπορεί να απαιτήσει από τον Πωλητή να διορθώσει ή να συμπληρώσει τυχόν ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή είναι επίσης απαραίτητη για την αρχειοθέτηση (για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πωλητή βάσει της νομοθεσίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, π.χ. διατήρηση λογιστικών εγγράφων για δέκα χρόνια). Εάν ο Αγοραστής ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη σύμβαση αγοράς, το αίτημά του μπορεί να απορριφθεί.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Πωλητή να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή, εάν ο Αγοραστής αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που απαιτείται για να επαληθεύσει ο Πωλητής την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον Πωλητή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλο χειριστή, εάν είναι τεχνικά δυνατό.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μπορεί επίσης να αντιταχθεί εάν τα δεδομένα του υποβληθούν σε επεξεργασία για το έννομο συμφέρον του πωλητή.

Εάν ο Αγοραστής υποψιάζεται ότι τα δεδομένα του υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία, μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την κίνηση της διαδικασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παραπάνω πολιτική απορρήτου σχετικά με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων ισχύει επίσης για προσυμβατικές σχέσεις (δηλαδή εγγραφή σε ηλεκτρονικό κατάστημα για μελλοντική αγορά ή, για παράδειγμα, αίτημα προσφοράς ή πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες του πωλητή).

10. Αποστολή email

Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να στείλει τους ακόλουθους τύπους email στον Αγοραστή:

  • Email συναλλαγών - για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας,
  • Αίτημα για αξιολόγηση προϊόντων που αγοράστηκαν (1x ανά παραγγελία),
  • Εξατομικευμένες προτάσεις αγοράς προϊόντων με βάση προϊόντα που έχουν αγοραστεί προηγουμένως (μέγιστο 1x ανά μήνα με επιλογή απεγγραφής από τη λίστα email).

11. Μπισκότα

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Πωλητής μπορεί να αποθηκεύσει μικρά αρχεία δεδομένων - cookies - στη συσκευή του Αγοραστή, τα οποία επιτρέπουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα να θυμάται δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες και ρυθμίσεις (π.χ. όνομα σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς κ.λπ. .) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται τις ρυθμίσεις χρήστη του αγοραστή και για την απαραίτητη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι αγοραστές μπορούν να διαγράψουν τυχόν cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή τους και, εάν είναι απαραίτητο, να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου της συσκευής τους ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση των cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αγοραστής μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες ρυθμίσεις κατά την επιστροφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να μην λειτουργούν.